Healing
 
 

Hvad er healing?

Healing betyder at gøre hel eller at skabe balance. Healing er at tilføre et andet væsen energi fra noget, der er større end os selv. Healingsenergien kan genoprette åndelig ligevægt og mental velbefindende.

Energien afbalancerer kroppens energier og forøger samtidig livskraften. Den fungerer på alle niveauer: Fysisk, følelsesmæsigt, mentalt og spirituelt.

Healingsenergien stimulerer immunforsvaret og genetablerer kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Hvorfor har vi brug for healing?

Ubalance opstår ved, at vi ikke får bearbejdet vores oplevelser. Vi kan have for travlt, eller vi tør ikke kigge på de til tider ubehagelige følelsesmæssige ting, der opstår inden i os selv. Vi har alle ubalancer fra dagligdagen f.eks. i form af irritationer, stress, sorg, angst eller negative tankemønstre.

Healing skaber balance. Dette gør, at ubalancerne kan blive tydeliggjort. Det betyder, at ubalancerne kan blive løsnede og løst på den måde, der er bedst for den enkelte person.

Når en person i ubalance får healing, kommer personen i balance igen, men kun for et stykke tid, hvis man ikke foretager sig andet. Det vil sige at personen skal tage hånd om de ting, der kommer op til overfladen under eller efter en healing. Man får naturligvis hjælp til det af healeren.

Tit handler det om at acceptere de ting, der kommer op og ikke bebrejde sig selv de ting, der er sket i den foregående tid.
Fælles for alle oplevelserne er, at det er energi, der er bundet fast og dermed ikke er til rådighed til at  varetage resten af kroppens/psykens funktioner - herved begynder kroppens funktioner at forfalde.

Ud over dette så vil personens selvværd ofte være meget lille, hvilket også kan være skadeligt for personen.

Disse ting betyder at personen begynder en nedbrydning af sig selv.

Ved hjælp af healing kan denne proces stoppes, energien opbygges og personen vil begynde at genopbygge psyken og sit energiniveau.

Behandling

Healing med samtale
, hvor jeg bruger min indføling til at finde ud af, hvad der er vigtigt for lige netop dig og dit problem. Samtalen hjælper dig til at finde grunden til dit problem og healingen giver dig ny energi til at bearbejde problemet. Jeg bruger en eller flere former for healing, men altid de, der er mest optimale for dig. Ved at kombinere healing med terapi kan der opnås en kraftfuld og effektiv men blid behandling, der på kort tid vil hjælpe klienten til at genskabe balancen i sit liv.

Varighed ca. 1 time.

Healing uden samtale. Til dig der er klar over og fuldt ud forstår din problemstilling. Den første behandling vil altid være med samtale og tager ca. 1 time.

Varighed ca. ½ time.

Sindsro er en behandlingsmåde til at skabe ro i sindet/sjælen hos klienten. Bruges ofte til personer, der er udsatte for stress eller er psykisk uligevægtige samt til psykisk syge klienter. Første behandling er altid med samtale og tager ca. 1 time.

Varighed ca. ½ time.

Fjernhealing. Tilbydes personer over 18 år samt til børn og unge hvor forældrene tager kontakt til mig. Tidspunkt aftales individuelt og det anbefales at slappe af i ca. ½ time før behandlingen.

Ring eller mail for yderlige oplysninger.

Varighed ca. ½ time.

Husrensning - sjælsforløsning. Føler du, at der er noget i stuen, som ikke kan forklares? Det kan være alt fra dårlige vibrationer, kæledyr der pludselig og uden grund opfører sig anderledes, uforklarlige søvnforstyrrelser eller måske føler du det på helt andre måder.

Nogle kalder det spøgelser andre kalder det ånder eller afdøde. Jeg sørger for at hjælpe ”det” videre, så du atter kan leve trygt i din stue. Samtidig bliver du og dit hjem renset for dårlig energi.

Ring eller mail for nærmere aftale.