Clairvoyance
 
  Clairvoyant rådgivning er en god løsning for dig, der ikke kan finde dit ståsted eller er forvirret med hensyn til valg, du står overfor. Clairvoyance tager udgangspunkt i din indre såvel som ydre verden og kan give dig redskaber til at forstå og håndtere dit liv.

Clairvoyance er ikke kun et spørgsmål om at få endegyldige budskaber serveret, men i højere grad et fornuftigt redskab til at skabe ro og få vist vejen til nogle mulige løsninger.

Der stilles ind på det, der er vigtigst for dig i øjeblikket og der gives vejledning og råd i samarbejde med den åndelige verden. Dette kan hjælpe dig til at foretage forandringer i dit liv eller til at forstå hvorfor du har de problemstillinger eller valgmuligheder, som du står med i øjeblikket.

Der gives ingen endegyldig løsning men valgmuligheder på problemstillingerne, da det altid er op til klienten selv at vælge hvilken vej, man ønsker at bevæge sig. Alle valg åbner nye veje, men det vil altid være klienten selv, der bestemmer hvilke valg, der skal tages og hvornår. Der gøres opmærksom på, hvilke styrker og svagheder hvert valg indebærer, så du har noget at arbejde videre med.

Der vil være mulighed for at komme i kontakt med afdøde slægtninge eller venner.


Clairvoyance – sitting

Clairvoyant rådgivning er en god løsning for dig, der ikke kan finde dit ståsted eller er forvirret med hensyn til de valg, du står overfor. Der vil også være mulighed for at komme i kontakt med afdøde slægtninge eller venner.

Varighed ca. 1 time 

Husrensning - sjælsforløsning

Føler du, at der er noget i stuen, som ikke kan forklares? Det kan være alt fra dårlige vibrationer, kæledyr der pludselig og uden grund opfører sig anderledes, uforklarlige søvnforstyrrelser eller måske føler du det på helt andre måder.

Nogle kalder det spøgelser andre kalder det ånder eller afdøde. Jeg sørger for at hjælpe ”det” videre, så du igen kan leve trygt i din stue. Samtidig bliver du og dit hjem renset for dårlig energi.

Ring eller mail for nærmere aftale.