Etik
 
  Etik er efter min mening et meget vigtigt punkt i forholdet mellem klient og behandler. Et højt etisk niveau er med til at skabe tillid og troværdighed under behandlingen eller sittingen. Jeg mener, at det er et af de vigtigste punkter, der viser om behandleren arbejder på et professionelt niveau.

Jeg arbejder under følgende etiske regler:

  • Jeg har fuldstændig tavshedspligt.
  • Jeg stiller ikke ind på død, ulykke og sygdom.
  • Jeg må kun heale og/eller opsamle beskeder, såfremt der er givet tilladelse hertil.
  • Jeg må ikke tilbageholde informationer om klienten, som jeg opsamler under behandlingen.
  • Jeg viser respekt og indlevelsesevne overfor en klient.
  • Jeg må aldrig fraråde klienten at søge læge.
  • Jeg må ikke fraråde eller opfordre til at ændre en foreskrevet dosis medicin givet af en læge.
  • Jeg er underlagt de etiske regler, der gælder for Sammenslutningen af Alternative Behandlere (SAB), herunder også kendelser af SAB’s Etiske Råd, Clairvoyantforeningen og Healerringen.